Informacje dla kandydatów do Bierzmowania

 

Za przygotowanie kandydatów do Sakramentu Bierzmowania odpowiedzialny jest ks. Marcin Pawłuszewicz. Wszelkie zapytania prosimy kierować bezpośrednio do księdza Marcina.

News 18.04.2021 r.

Informujemy, że Sakramentu Bierzmowania udzieli 17 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 19:00 J.E. ks. Bp Ireneusz Pękalski.

 

News 21.02.2021 r.

W niedzielę za tydzień, 28 lutego na Mszę świętą o godz. 12:00 zapraszamy wszystkich uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, którzy przygotowują się do przyjęcia w tym roku szkolnym Sakramentu Bierzmowania. Mszę świętą odprawi i homilię zadedykowaną młodzieży wygłosi ksiądz Marcin, który odpowiada za przygotowanie do Bierzmowania. Bezpośrednio po Mszy św.odbędzie się spotkanie organizacyjne.

 

News 01.02.2021 r.

Obecne klasy 7, które mają przyjąć sakrament bierzmowania w roku 2023 pobiorą swoje deklaracje ze strony internetowej parafii i przyniosą je do ks. Marcina (do kancelarii lub zakrystii) do dnia 4 kwietnia 2021 roku. Spotkania przygotowujące rozpoczną się w maju 2021 roku. POBIERZ TUTAJ

 

News 11.07.2020 r.

Informujemy, że nowy termin Sakramentu Bierzmowania to 4 października 2020 r. (niedziela).

 

News 12.03.2020 r.

Uwaga, ważne informacje dotyczące także kandydatów do bierzmowania znajdują się także na stronie głównej.

 

News 16.02.2020 r.

Informujemy, że Sakramentu Bierzmowania udzieli 25 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 16:00  J.E. bp Marek Marczak.

 

Terminarz spotkań:

I klasy

niedziela, 9 lutego 2020 r.
sobota, 15 lutego 2020 r.
sobota, 7 marca 2020 r.
niedziela, 15 marca 2020 r.
sobota, 4 kwietnia 2020 r.
niedziela, 19 kwietnia 2020 r.
sobota, 9 maja 2020 r.
sobota, 16 maja 2020 r.
Adoracja po Mszy św. o godz. 18.00
Spotkanie godz. 19.00
Spotkanie godz. 19.00
Adoracja po Mszy św. o godz. 18.00 (JEST ALE DLA CHĘTNYCH)
Spotkanie godz. 19.00
Adoracja po Mszy św. o godz. 18.00
Spotkanie godz. 19.00
Spotkanie godz. 19.00

 

VIII klasy

sobota, 1 lutego 2020 r.
sobota, 21 marca 2020 r.
sobota, 18 kwietnia 2020 r.
Spotkanie organizacyjne godz. 19.00
Spotkanie godz. 19.00 (ODWOŁANE)
Spotkanie godz. 19.00

 

VII klasy

sobota, 8 lutego 2020 r.
sobota, 28 marca 2020 r.
sobota, 23 maja 2020 r.
Spotkanie organizacyjne godz. 19.00
Spotkanie godz. 19.00 (ODWOŁANE)
Spotkanie godz. 19.00

 

News 04.01.2019 r.

Młodzież przygotowująca się do bierzmowania w roku szkolnym 2019/2020 będzie miała swoje spotkanie 11 stycznia 2020 r. o godz 19.00

News 27.11.2019 r.

Obecne klasy 8., które mają przyjąć sakrament bierzmowania w roku 2020/2021 pobiorą swoje deklaracje ze strony internetowej parafii i przyniosą je do kancelarii lub zakrystii do dnia 11 stycznia 2020 roku. Spotkania przygotowujące rozpoczną się w lutym 2020 roku. POBIERZ TUTAJ

Obecne kasy 7., które mają przyjąć sakrament bierzmowania w roku 2021/2022 pobiorą swoje deklaracje ze strony internetowej parafii i przyniosą je do kancelarii lub zakrystii do dnia 31 stycznia 2020 roku. Spotkania przygotowujące rozpoczną się w lutym 2020 roku. POBIERZ TUTAJ

Obecne klasy 6., rozpoczną już pełny trzyletni cykl przygotowań i przygotują się do bierzmowania które odbędzie się 2022/2023 roku. Deklaracje będzie można pobrać w przyszłym roku szkolnym 2020/2021 i wypełnione dostarczyć do kancelarii lub zakrystii.

News 10.11.2019 r.

Rekrutacja do sakramentu bierzmowania 2020 roku zakończyła się z dniem 31 października bieżącego roku.
Spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania w roku 2020 odbędą się w terminach:
  • 16 listopada 2019 r., godzina 19.00
  • 14 grudnia 2019 r., godzina 19.00
  • 11 stycznia 2019 r., godzina 19.00
Adoracja najświętszego sakramentu dla bierzmowanych 8 grudnia o 19.00

 

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

 

1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie. Katecheta wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata. Brak zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.

2. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów.Spotkania wszystkich kandydatów odbywać się będą przeciętnie raz w miesiącu w kościele parafialnym. Terminy kolejnych spotkań podawane będą w ogłoszeniach parafialnych, na parafialnej stronie internetowej (zakładka BIERZMOWANIE) i na spotkaniach. Obowiązek dowiadywania się o terminie spotkania spoczywa na kandydacie. W razie konieczności (dużo nieobecności lub problemy z realizacją zobowiązań) ustalane będą inne spotkania dla całości lub części kandydatów. Obecność na dodatkowych spotkaniach jest obowiązkowa a ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać poprzez dostarczenie pisemnego usprawiedliwienia od rodziców. Kandydatom opuszczającym spotkania (nawet po usprawiedliwieniu) możliwe jest przydzielanie dodatkowych zadań dla uzupełnienia braków. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok.

3. Ponadto Kandydat jest zobowiązany do:

- Uczestnictwa w co najmniej 4 nabożeństwach różańcowych

- co najmniej 3 nabożeństwach drogi krzyżowej

- co najmniej 3 nabożeństwach Gorzkich Żalów

- co najmniej 4 nabożeństwach majowych

- Coniedzielnych Mszach świętych

- Spowiedzi w pierwsze piątki miesiąca

- Udziału w parafialnych rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych

- Prowadzenia dzienniczka kandydata do bierzmowania

4. Ksiądz opiekun będzie regularnie sprawdzał obecność na spotkaniach i nabożeństwach. Niewywiązanie się z podanych w punkcie 3 progowych zobowiązań będzie skutkowało przełożeniem przygotowań do bierzmowania na kolejny rok.

5. Kandydat powinien mieć co najmniej ocenę dostateczną z religii na zakończenie I semestru i dobrą opinię katechety. Złe zachowanie na lekcji religii i na spotkaniach formacyjnych eliminuje kandydata z przygotowań do bierzmowania.

6. Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu.

 

Odsłony: 14784