Informacja dla osób pragnących uczestniczyć w XXVII Zgierskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę:

 

 • W pielgrzymce mogą uczestniczyć osoby w wieku 18 – 65 lat, które uzyskają indywidualny identyfikator. Brak możliwości uczestnictwa w pielgrzymce osób bez identyfikatora.
 • Pielgrzymka będzie podzielona na pięć jednodniowych etapów – brak możliwości nocowania w miejscach docelowych (w: Dłutowie, Zawadowie, Folwarkach, Skrzydlowie, Częstochowie). Każdego dnia po zakończeniu etapu, pielgrzymi wracają do domów. Każdy pielgrzym organizuje transport we własnym zakresie.
 • W dniu 24.08.2020 r., na zakończenie pielgrzymki, przed szczytem jasnogórskim, zostanie odprawiona, dla wszystkich pielgrzymów Archidiecezji Łódzkiej, Msza św. Po mszy św. powrót do domów we własnym zakresie. W dniu 25.08.2020 r. nie będzie w Częstochowie Mszy św. oraz drogi krzyżowej dla grupy zgierskiej.
 • Na trasie pielgrzymki nie będzie kuchni polowej z wrzątkiem, sklepiku oraz żadnych dowożonych posiłków. Każdy pielgrzym zapewnia sobie prowiant na cały dzień.
 • Pielgrzymi zabierają tylko bagaż podręczny (nie ma transportu bagażu głównego).
 • Każdego dnia może pielgrzymować maksymalnie 150 osób. W przypadku większej liczby chętnych osoby będą równomiernie rozdzielone na poszczególne dni. Każdy pielgrzym otrzyma indywidualny identyfikator uprawniający do pielgrzymowania konkretnego dnia.
 • W pielgrzymce mogą brać udział tylko osoby zdrowe bez jakichkolwiek objawów chorobowych – wymagane będzie w tym zakresie pisemne oświadczenie.
 • Pielgrzymi muszą posiadać środki ochrony osobistej: w tym maseczki/osłonę ust, nosa; środki do dezynfekcji rąk oraz do mycia. Zalecane są również 2-metrowe odstępy pomiędzy pielgrzymami podczas marszu.
 • Każdemu z pielgrzymów będzie mierzona „przynajmniej raz dziennie” temperatura. Temperatura powyżej 37ºC kwalifikuje do odsunięcia uczestnika z pielgrzymki. Jeśli temperatura rośnie – wskazana jest porada medyczna.
 • W przypadku wystąpienia u pątnika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem chory pielgrzym zostanie niezwłocznie odizolowany od pozostałych członków grupy i przewieziony do oddziału zakaźnego najbliższego szpitala. Następnie, zgodnie z wytycznymi GIS, zostanie powiadomiona powiatowa stację sanitarno-epidemiologiczną. W przypadku potwierdzenia zakażenia: wszyscy uczestnicy pielgrzymki zostaną poddani kwarantannie.
 • Organizatorzy pielgrzymki będą zbierać podczas zapisów, oprócz dotychczasowych danych, również numery telefonów od każdego z jej uczestników.
 • Należy liczyć się z tym, że w każdej chwili, w związku ze zmianą sytuacji epidemiologicznej pielgrzymka może zostać odwołana lub mogą zostać zmienione zasady uczestnictwa.

 

Odsłony: 1083