Informacje dla kandydatów do Bierzmowania

 

Za przygotowanie kandydatów do Sakramentu Bierzmowania odpowiedzialny jest ks. Adam Dzierżanowski. Wszelkie zapytania prosimy kierować bezpośrednio do księdza Adama.

News 09.03.2019

Spotkania przygotowujące kandydatów bezpośrednio do bierzmowania odbywać się będą w następujących terminach w marcu 2019 roku:

  • W poniedziałki: 11 marca, 18 marca, 25 marca o godz. 17.00
  • W środy: 13 marca, 20 marca o godz. 16.30

Obecność obowiązkowa

News 27.01.2019

W piątek 1 lutego o godz. 16:00 w kościele odbędzie się spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. Obecność obowiązkowa.

News 18.11.2018

W następny poniedziałek 26 listopada o godz. 17:00, w kościele odbędzie się spotkanie formacyjne dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. Przypominamy kandydatom, ochrzczonym w innej parafii niż nasza, o konieczności dostarczenia metryki chrztu. Termin dostarczenia metryk mija 30 listopada.

News 25.09.2018

Ważne informacje po pierwszym spotkaniu organizacyjnym

Na spotkaniu (24.09.2018) każdy otrzymał formularz „Zgłoszenia kandydata do Bierzmowania w Parafii NMP Różańcowej w Zgierzu” Wypełniony formularz należy dostarczyć do Parafii w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2018 r. Niedotrzymanie tego terminu uniemożliwi przygotowanie się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w roku szkolnym 2018/2019.

Osoby, które nie były na spotkaniu organizacyjnym mogą pobrać formularz od ks. Adama przy okazji katechezy w szkole lub przy okazji Mszy świętej niedzielnej w naszej Parafii.

NASTĘPNE SPOTKANIE kandydatów do Bierzmowania będzie 22 października 2018r. o godz. 16:30 w kościele.

Skrót najważniejszych informacji z wczorajszego spotkania:

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

 

1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie. Katecheta wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata. Brak zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.

2. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów.Spotkania wszystkich kandydatów odbywać się będą przeciętnie raz w miesiącu w kościele parafialnym. Terminy kolejnych spotkań podawane będą w ogłoszeniach parafialnych, na parafialnej stronie internetowej (zakładka BIERZMOWANIE) i na spotkaniach. Obowiązek dowiadywania się o terminie spotkania spoczywa na kandydacie. W razie konieczności (dużo nieobecności lub problemy z realizacją zobowiązań) ustalane będą inne spotkania dla całości lub części kandydatów. Obecność na dodatkowych spotkaniach jest obowiązkowa a ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać poprzez dostarczenie pisemnego usprawiedliwienia od rodziców. Kandydatom opuszczającym spotkania (nawet po usprawiedliwieniu) możliwe jest przydzielanie dodatkowych zadań dla uzupełnienia braków. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok.

3. Ponadto Kandydat jest zobowiązany do:

- Uczestnictwa w co najmniej 4 nabożeństwach różańcowych

- co najmniej 3 nabożeństwach drogi krzyżowej

- co najmniej 3 nabożeństwach Gorzkich Żalów

- co najmniej 4 nabożeństwach majowych

- Coniedzielnych Mszach świętych

- Spowiedzi w pierwsze piątki miesiąca

- Udziału w parafialnych rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych

- Prowadzenia dzienniczka kandydata do bierzmowania

4. Ksiądz opiekun będzie regularnie sprawdzał obecność na spotkaniach i nabożeństwach. Niewywiązanie się z podanych w punkcie 3 progowych zobowiązań będzie skutkowało przełożeniem przygotowań do bierzmowania na kolejny rok.

5. Kandydat powinien mieć co najmniej ocenę dostateczną z religii na zakończenie I semestru i dobrą opinię katechety. Złe zachowanie na lekcji religii i na spotkaniach formacyjnych eliminuje kandydata z przygotowań do bierzmowania.

6. Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu.

 

News 16.09.20186:

W poniedziałek, 24 września 2018 r. o godz. 17:00 spotkanie z młodzieżą klas III gimnazjalnych, w związku z przygotowaniami do Sakramentu Bierzmowania. To bardzo ważne spotkanie organizacyjne dlatego bardzo prosimy o obecność wszystkich uczniów, którzy pragną przyjąć bierzmowanie w tym roku szkolnym.

Odsłony: 8770